Dorn Methode

Wat is de Dorn methode?

De Dorn methode is afkomstig uit Duitsland. Dieter Dorn is de grondlegger hiervan. Zijn uitgangspunt was: ‘Ein kranken Rücken soll mann drücken’.

Bij manuele toepassingen gebaseerd op de Dorn methode wordt ervan uitgegaan dat klachten aan het bewegingsapparaat veelal ontstaan door een beenlengteverschil. Door dit verschil kan er een bekkenscheefstand ontstaan en daardoor kunnen wervels in de wervelkolom verschuiven. Als gevolg van verschuivingen in de wervelkolom kunnen er ook andere lichamelijke klachten ontstaan. Een voorbeeld hiervan is dat er bij een foutieve stand van de wervel C1 (Atlas) migraine kan ontstaan, maar ook chronische vermoeidheid of hoge bloeddruk.

Hoe werkt het?

De Dorn methode is een zachte dynamische manier om wervelscheefstand en beenlengteverschil op te heffen. Tijdens de hele behandeling heeft de cliënt een actieve rol door zelf te bewegen, terwijl de therapeut corrigeert. De spieren die de verschoven wervel of het gewricht omvatten, worden door het ‘pendelen/bewegen/draaien’ met benen, armen of nek zodanig in beweging gebracht dat ze de wervel of het gewricht bij het verschuiven niet meer tegenwerken.

Het lichaam reageert hier heel goed op, omdat het geen gedwongen correctie is. De Dorn methode gaat tot aan de tolerantiegrens van de cliënt. De therapeut drukt slechts zolang op/tegen de wervel tot de cliënt het goed vindt en kan volhouden.

Afspraak maken?