Huisregels en tips

 • Bij een eerste behandeling worden een aantal vragen gesteld die gaan over u en uw sportieve en/of medisch verleden (duur ongeveer 10/15 min).
 • Bent u al onder behandeling van een arts, therapeut, specialist of iets dergelijks, of gebruikt u medicijnen dan vraag ik u met deze arts te overleggen of een massage gedurende de behandelperiode toegepast mag en kan worden.
 • Als er twijfels zijn over een bestaande aandoening of blessure kan ik de behandeling staken en u doorverwijzen naar een arts. Behandelingen kunnen voortgezet worden zodra uw behandelende arts hierin toestemt.
 • Indien u informatie achterhoudt over eventuele ziektes, blessures e.d. dan kunt u mij NIET verantwoordelijk stellen voor de resultaten of gevolgen tijdens of na de behandeling.
 • Persoonlijke en medische gegevens worden zonder uw toestemming nooit verstrekt aan derden.
 • Mocht u een afspraak hebben gemaakt en u kunt deze niet nakomen, dan dient u dit 24 uur van te voren af te melden. Bij te laat afmelden wordt de afgesproken behandeling in rekening gebracht.
 • De praktijk is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van persoonlijke bezittingen.
 • Ethiek en hygiëne staan binnen de praktijk hoog aangeschreven. Sportmassage Verspui verwacht van de cliënten dat zij hier eveneens zelf zorg voor zullen dragen.
 • Vanuit hygiënisch oogpunt, wordt verwacht dat u vlak voor de massagebehandeling hebt gedoucht. Dat is niet alleen voor de masseur prettiger om te werken, maar ook voor uzelf om de behandeling te ondergaan.
 • Tijdens de behandeling dienen mobiele telefoons uitgeschakeld te zijn.
 • Zorg dat u niet met een volle maag komt.
 • Drink na de behandeling een aantal glazen water om de afvoer van afvalstoffen te bevorderen.
 • In de praktijk worden beslist geen erotische massages uitgevoerd.
Afspraak maken?